Abdomen

1 Juliol 2018


"ATLAS of MULTIPARAMETRIC PROSTATE MRI" Joan C Vilanova; Violeta Català; Ferran Algaba, Oscar Laucirica

With PI-RADS Approach and Anatomic-MRI-Pathological Correlation

 ATLAS of MULTIPARAMETRIC PROSTATE MRI
            Joan C Vilanova; Violeta Català; Ferran Algaba, Oscar Laucirica

 

Aquest llibre ha estat possible gràcies al generós esforç de tots els autors col·laboradors. Tots són coneguts experts en els seus camps respectius, com ara la radiologia, la patologia i l´urologia. Han fet possible compilar i integrar tota la informació per a correlacionar la l'anatomia, la patologia i la imatge de ressonància magnètica per facilitar la interpretació de la multi-MRI paramètrica.
AMB EL SUPORT DE: