Detall notícia

Guia | Algoritme profilaxi lesió renal aguda post constrast (LRA PC)

29/05/2023

Resum executiu de 4 diapositives amb un algoritme de maneig, 2 diapositives de recomanacions específiques i una pàgina de referències